w , , , ,

Dlaczego dolar amerykański jest walutą globalną?

Dlaczego dolar jest globalny
Dolar Globalną Walutą

Globalna waluta to taka, która jest powszechna w handlu na całym świecie. Niektóre z walut światowych są akceptowane w większości międzynarodowych transakcji. Najbardziej popularne to: dolar amerykański, euro i jen. Inną nazwą globalnej waluty jest waluta rezerwowa.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego, najbardziej popularny jest dolar amerykański. W czwartym kwartale 2019 r. stanowił on ponad 60% wszystkich znanych rezerw walutowych banku centralnego. To sprawia, że jest on de facto walutą globalną, mimo że nie posiada oficjalnego tytułu.

Następną najbliższą walutą rezerwową jest euro. Stanowi 20% znanych rezerw walutowych banku centralnego. Szansa na to, że euro stanie się walutą światową, została zniszczona przez kryzys w strefie euro. Ujawnił on trudności unii walutowej, którą kierują odrębne podmioty polityczne.

Dolar amerykański jest najsilniejszą walutą świata

Względna siła gospodarki amerykańskiej wspiera wartość dolara. To właśnie dlatego dolar jest najpotężniejszą walutą. W 2018 roku, Stany Zjednoczone miały w obiegu 1,671 miliarda dolarów. Szacuje się, że aż połowa tej wartości znajduje się w obiegu za granicą. Wiele z tych banknotów znajduje się w krajach byłego Związku Radzieckiego i w Ameryce Łacińskiej. Są one często używane jako twarda waluta w codziennych transakcjach.

Na rynku walutowym obowiązuje dolar. Około 90% handlu na rynku forex dotyczy dolara. Dolar jest tylko jedną ze 185 walut na świecie według listy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, ale większość z tych walut jest używana tylko w ich własnych krajach. Teoretycznie, każdy z nich mógłby zastąpić dolara jako światową walutę, ale nie zastąpi, ponieważ nie są one tak szeroko notowane.

Prawie 40% światowego zadłużenia jest emitowane w dolarach. W związku z tym zagraniczne banki potrzebują dużo dolarów do prowadzenia działalności. Stało się to oczywiste podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. Banki nieamerykańskie posiadały 27 bilionów dolarów zobowiązań międzynarodowych denominowanych w walutach obcych. Z tego 18 trylionów dolarów zostało wyemitowanych w dolarach.

W rezultacie Rezerwa Federalna USA musiała zwiększyć swoją dolarową linię swap. To był jedyny sposób, aby uchronić światowe banki przed brakiem gotówki – wyczerpaniem dolara.

Kryzys finansowy sprawił, że dolar stał się walutą zaufania dla inwestorów i zwiększył się jego obrót. W 2018 roku banki Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii posiadały więcej zobowiązań denominowanych w dolarach niż we własnych walutach. Dodatkowo regulacje bankowe wprowadzone w celu zapobieżenia kolejnemu kryzysowi sprawiły, że dolar stał się rzadkością, a Rezerwa Federalna podniosła stopę funduszy federalnych. Zmniejsza to podaż pieniądza, sprawiając, że zaciąganie pożyczek w dolarach jest droższe.

Siła dolara jest powodem, dla którego rządy są skłonne trzymać dolara w swoich rezerwach walutowych. Rządy pozyskują waluty ze swoich transakcji międzynarodowych. Otrzymują je również od krajowych przedsiębiorstw i podróżnych, którzy wykupują je za lokalne waluty.

Niektóre rządy inwestują swoje rezerwy w walutach obcych. Chiny i Japonia celowo kupują waluty swoich głównych partnerów eksportowych. Stany Zjednoczone są największym partnerem eksportowym w Chinach i drugim co do wielkości w Japonii. Starają się one utrzymać ceny swoich walut na niższym poziomie, aby ich eksport był konkurencyjny cenowo.

Dlaczego dolar jest walutą globalną

Bretton Woods
Bretton Woods – Konferencja

Umowa z Bretton Woods z 1944 r. zbudowała obecną pozycję dolara jako waluty globalnej. Przedtem większość krajów wiązała waluty ze standardem złota. Ich rządy obiecały odkupić swoje waluty za ich wartość w złocie na żądanie. Kraje alianckie (rozwinięte) spotkały się w Bretton Woods, New Hampshire, aby powiązać kurs wymiany wszystkich walut z dolarem amerykańskim. W tym czasie Stany Zjednoczone posiadały największe rezerwy złota. Porozumienie to pozwoliło innym krajom na oparcie swoich walut na dolarach, a nie na złocie.

Na początku lat siedemdziesiątych kraje zaczęły domagać się złota za posiadane dolary. Musiały walczyć z inflacją. Zamiast pozwolić, by Fort Knox wyczerpał wszystkie swoje rezerwy, prezydent Nixon odciął dolara od złota.

W tym czasie dolar stał się już dominującą walutą rezerwową na świecie. Ale oderwanie dolara od jego wartości w złocie powodowało stagflację. To połączenie inflacji i stagnacji wzrostu.

Wezwanie do wprowadzenia jednej waluty światowej

W marcu 2009 r. Chiny i Rosja wezwały do wprowadzenia nowej globalnej waluty. Te dwa państwa chciały, aby świat stworzył walutę rezerwową, która jest oderwana od poszczególnych narodów i może pozostać stabilna w dłuższej perspektywie, usuwając tym samym nieodłączne braki spowodowane stosowaniem krajowych walut kredytowych.

Chiny obawiały się, że te tryliony, które trzymają w dolarach, będą bezwartościowe, w wyniku inflacji. Mogłoby się to stać w wyniku zwiększenia wydatków na deficyt USA i drukowania amerykańskich skarbów na wsparcie amerykańskiego długu. Chiny wezwały Międzynarodowy Fundusz Walutowy do opracowania waluty, która zastąpi dolara.

W czwartym kwartale 2016 roku chińskie renminbi stało się kolejną walutą rezerwową na świecie. W pierwszym kwartale 2020 roku światowe banki centralne posiadały, według MFW, 221 mld dolarów. Jest to ułamek 6,8 biliona dolarów z 6,8 biliona dolarów posiadanych w USA, ale w przyszłości będzie on nadal rósł.

Chiny mają potężną aspiracje, aby to ich waluta stała się globalną jak dotychczas amerykański dolar. W tym celu rozpoczęły głęboką reformację swojej ekonomii.

Dolna linia

Pomimo bilionów dolarów długu zagranicznego i ciągłych, dużych wydatków na pokrycie deficytu, Stany Zjednoczone nadal cieszą się globalnym zaufaniem i wiarą w swoją zdolność do spłaty zobowiązań. Z tego powodu dolar amerykański pozostaje najsilniejszą walutą świata. W nadchodzących latach może on nadal być najsilniejszą walutą światową.

Zachęcamy do zaczerpnięcia wiedzy o dolarze w poniższych artykułach:

Jak prezydent Nixon walczył z inflacja

Jak dolar stał się królem po II wojnie światowej

Oil Price

Co wpływa na cenę ropy?

Flaga Unii Europejskiej

Długi Unii Europejskiej