w , ,

Londyński Rodowód PRL – 16 tragedii narodowych, które mogły nie mieć miejsca.

Jakie wydarzenia poprzedziły PRL? Jakie kostki domino wcześniej poruszono, że następstwem pewnych decyzji było między innymi powstanie Warszawskie?
Dziś mamy półmetek powstania Warszawskiego, które ruszyło 1 sierpnia, a zakończyło się 3 października.
W książce Londyński Rodowód PRL możemy dowiedzieć się o decyzjach naszych polityków w czasie drugiej wojny światowej. Dlaczego tak decydowali, a co gdyby nie kierowano się ciągle honorem i dumą? Zapraszam jak najbardziej do czytania książek.

Londyński Rodowód PRL - zagadki utworzenia Polski Lubelskiej oraz jakie decyzje pociągnęły za sobą konsekwencje z efektami, które ciągną się przez lata.
Londyński Rodowód PRL

W tym krótkim artykule postaram się przytoczyć tylko fragment książki, w mojej opinii najważniejszy.
Co gdyby Polscy politycy na emigracji w Londynie podjęli inne decyzje?`

Józef Stalin
Józef Stalin

Przed tym jak Polski rząd na emigracji z góry odrzucił ofertę Stalina – dostali “bardzo dobrą propozycję”, a mianowicie:

Krystyna Kersten w swojej książce Narodziny Systemu przypomina jedno z kilku podobnych, wielokrotnych zapewnień Stalina: Utrzymując, że Związek Radziecki pragnie Polski silnej i niezależnej, Stalin 2 lutego 1944 roku, w rozmowie z ambasadorem brytyjskim deklarował, że nie ma mowy o jakimkolwiek nacisku ze strony radzieckiej na skład czy formę rządu polskiego, jaki zostanie powołaniu po zakończeniu wojny. Jeżeli Polacy życzą sobie odpowiednich gwarancji – stwierdził – mogą je uzyskać. Oświadczył też, że Polacy nie muszą się niepokoić o swą sytuację, gdy obszary na zachód od linii Curzona zostaną zajęte przez Armię Czerwoną. Rząd polski będzie mógł powrócić i ustanowić władzę na szerokiej bazie społecznej.

Linia Curzona

Zaakceptowanie tej oferty, pozwoliłoby na nowy skład rządu polskiego, przywróci stosunki dyplomatyczne i pozwoli rządowi polskiemu powrócić do Warszawy. Oraz zapewniłoby to wolność i niepodległość.

Polska z góry była osądzona przez Wielką Trójkę.

W kwietniu 1944 roku podczas rozmowy z polskim księdzem amerykańskiego pochodzenia Stanisławem Orlemańskim Stalin rzekł:
Jaki porządek, polityczny, socjalny, czy religijny będzie istniał w Polsce, to sprawa samych Polaków. Co my radzieccy, chcielibyśmy mieć w Polsce? Chcielibyśmy, żeby w Polsce istniał taki rząd, który by rozumiał i cenił dobre stosunki ze swym wschodnim sąsiadem.

Ambasador USA w Moskwie, Averell Harriman, po rozmowie z Mołotowem 18.01.1994 r. pisał do Waszyngtonu:
Związek Radziecki szczerze dąży do odbudowy silnej i niezależnej ale przyjaznej wobec ZSRR Polski

Konferencja Teheran
Konferencja Teheran

Stalin wielokrotnie dawał do zrozumienia, medialnie, wieloma kanałami informacji, w rozmowach z Churchillem i innymi osobistościami, że Polska uzyska pełną suwerenność i niepodległość.
Oczywiście nie można w stu procentach wierzyć dyktatorowi, który wcześniej zrobił w konia Roosevelta i Churchilla w sprawie uzgodnień jałtańskich.

Stracona Szansa
Londyński Rodowód PRL

Niepewność, niewiedza jednak nie upoważnia do rezygnowania z szansy, jaką dawał Związek Radziecki – ponieważ ona była, i to realna! Natychmiast po Teheranie.
Nigdy nie dowiemy się jakie wydarzenia potoczyłyby się po przyjęciu tej propozycji.

Przedstawiona oferta przez Stalina odkrywała nowe szanse dla Polski. Swoboda ruchów, rządu, WOLNOŚĆ. Ile by trwała? Tego też się nigdy nie dowiemy niestety.
Umowy nie zawsze dają stu procentową gwarancję dotrzymania jej.

Nie da się zaprzeczyć, że szansa na niepodległość była na wyciągnięcie ręki.
Wynegocjowany przez Mikołajczyka układ miał otrzymać pieczęć gwarancji międzynarodowej – Wielkiej Trójki.

Polski Londyn jednak z góry odrzucił propozycję Stalina. Gdyby postąpił inaczej, to następujące tragedie narodowe nie miałby miejsca:

 1. Polska byłaby bez porównania bardziej niepodległa i suwerenna niż Polska Lubelska.
 2. Uniknęlibyśmy polskiej Jałty, która wprawdzie przewidywała powrót Mikołajczyka do Warszawy, lecz tylko w mariażu rozsądku z dominującą tam Lewicą.
 3. Nie doszłoby do powstania PKWN i wszelkich dalszych związanych z tym komunistycznych kroków.
 4. Uniknęlibyśmy powstania warszawskiego, 200 tysięcy ofiar i stolicy w ruinach.
 5. Uniknęlibyśmy wojny domowej, której ofiarą padło kilkadziesiąt tysięcy Polaków po obu stronach konfliktów. Ostatni odział AK na kresach rozbity jesienią 1951 r.
 6. Nie doszłoby do procesu 16 w Moskwie. Ci czołowi działacze wnosiliby w Polsce twórczy wkład w bezpieczeństwo i rozwój wyzwolonego kraju.
 7. AK nie musiałaby zostać rozwiązana i rozbrojona.
 8. Dziesiątki tysięcy AK-owców uniknęłoby wywózki do ZSRR.
 9. Do kraju wróciłaby uzbrojona 200 tys. armia Andersa i Maczka z obu generałami na czele. Masa żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, Berlingowców byłaby dodatkowym wsparciem dla Mikołajczyka.
 10. Do kraju wróciłyby dziesiątki, a nawet setki tysięcy cywilów, których zatrzymał na emigracji niekorzystny bieg wydarzeń w kraju. Za granicą zaś często później wegetowali.
 11. Z Zachodu wróciłoby do PRL-u nie 20 generałów, lecz 130 pozostałych na emigracji, niejednokrotnie w ubóstwie.
 12. Co najmniej zminimalizowalibyśmy rabunkowe ogałacanie kraju, indywidualnie bądź zorganizowanie przez wyzwalającą Polskę Armię Czerwoną.
 13. Przed skazaniem na więzienie lub śmierć wyroków Polski Ludowej uratowałoby się dziesiątki tysięcy osób, które trwały w opozycji.
 14. Polska skorzystałaby z dobrodziejstw planu Marshalla.
 15. Za Kresy Wschodnie, zwane nie bez powodu pogardliwie “Pińskimi błotami”, o przewadze ludności ukraińskiej i białoruskiej czy litewskiej, otrzymalibyśmy wysoce cywilizowane ziemie na zachodzie i północy, z 500-kilometrowym dostępem do morza.
 16. Zbędna okazałaby się akcja Burza, komplikująca stosunki z ZSRR. Około 50 tysięcy rozbrajanych przez Rosjan na ziemiach wschodnich AK-owców trafiło do więzień bądź łagrów, gdy odmawiali służby w armii Berlinga.

Zdecydowanie negatywna odpowiedź rządu RP na Teheran sprawiła, że wszystko powyższe zaprzepaszczono.

Można oczywiście to wszystko podważać losami innych państw. ALE nigdy się nie dowiemy jaka by była NASZA NOWA HISTORIA.

Dzielenie Ciasta

Akcje Tesli spadają o 80% – co oznacza split na giełdzie

FED i dramat inflacji oraz złota

FED i dramat inflacji oraz złota