w ,

Dlaczego policjanci powinni być za wolnością? Propaganda – nowa seria na kanale VETO

Dlaczego policja pracuje poniżej swoich standardów? Czy mundurowi są wykorzystywani do celów politycznych? Prywatny komisariat a rzeczywistość? W pierwszym odcinku nowej serii na kanale VETO Maciek Wapiński i Tomasz Agencki pochylą się nad tematem policji.

Na potrzeby materiału opracujmy mini-słownik wolnościowca:

Wolność

1. «niezależność jednego państwa od innych państw w sprawach wewnętrznych i stosunkach zewnętrznych»

2. «możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą»

3. «życie poza więzieniem, zamknięciem»

4. «prawa obywateli wyznaczone przez dobro powszechne, interes narodowy i porządek prawny»

jedno z podstawowych pojęć politycznych, mające również odniesienia filozoficzne, religijne i ekonomiczne.

fot. Erik Lindgren/ Unsplash
fot. Erik Lindgren/ Unsplash

W najprostszym ujęciu wolność opisuje sytuację braku zewnętrznego przymusu; taki sens pojęcia wolność podjęła i wykorzystała przede wszystkim myśl liberalna, której celem było stworzenie systemu wolności przez wyeliminowanie przymusu w dziedzinie moralności i religii (J. Locke), ekonomii (A. Smith, F. Bastiat), a następnie także z polityki i obyczajów (J.S. Mill). W innym znaczeniu ukształtowanym w starożytnej Grecji (m.in. przez Arystotelesa) wolność była łączona z pojęciem obywatelstwa i prawem do pełnego uczestniczenia w życiu politycznym.

fot. Razvan Chisu/ Unsplash
fot. Razvan Chisu/ Unsplash

Policja

«organ państwowy powołany do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego; też: funkcjonariusze tego organu»

1) dawniej całokształt wewnętrznej działalności administracji państwa; w XIX w. w Europie oznaczała ona działalność państwa polegającą na utrzymywaniu istniejącego stanu prawnego oraz przeciwdziałaniu jego naruszeniom;

fot. Adrien Bruneau/ Unsplash
fot. Adrien Bruneau/ Unsplash

2) organ państwowy, powołany do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, działający jako specjalny korpus osobowy, zorganizowany na sposób wojskowy; w Polsce w okresie międzywojennym organem tym była utworzona 1919 Policja Państwowa; w zredukowanym składzie i pod kontrolą niemiecką działała na terenie GG pod nazwą Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa; w PRL organami państwa powołanymi do ochrony bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego były Milicja Obywatelska i Służba Bezpieczeństwa; w III Rzeczypospolitej na mocy ustawy z 1990 powołano policję jako uzbrojoną formację przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego, podlegającą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych; przywrócono podstawową zasadę działania przedwojennej policji — apolityczność; na czele policji stoi komendant główny, który jest centralnym organem administracji rządowej, podległy ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, powoływany i odwoływany przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra; w terenie podlegają mu komendanci: wojewódzcy, powiatowi (miejscy) i komisariatów policji.

fot. Ricardo Arce/ Unsplash
fot. Ricardo Arce/ Unsplash

Propaganda to nowa seria prowadzona przez Maćka Wapińskiego i Tomka Agenckiego, w której od podstaw będą rozpatrywać problem wolności w świecie współczesnym. Gotowi? Sprawdźcie materiał z serii Propaganda VETO!

Źródło: Słownik PWN/ Encyklopedia PWN

P.S.

W temacie szerokopojętej wolności mamy dla Was coś specjalnego! Zerknijcie na nasze propozycje książkowe w Sklepie VETO!

Chiny – Nowa potęga gospodarcza

Justin Amash fot. flickr.com

Libertarianin Justin Amash na prezydenta