w

Saxo Bank publikuje wyniki za I półrocze 2021 r.

 • Rekordowa liczba nowych klientów i ich aktywów – grupa Saxo Bank powitała ponad 159 000 nowych traderów
 • Na dzień 30 czerwca 2021 r. liczba klientów grupy Saxo Bank przekroczyła 790 000, co stanowi nowy rekord, a aktywa klientów ogółem wyniosły 595 mld DKK
 • Grupa Saxo Bank zwiększyła starania na rzecz dostarczania klientom aktualnych, istotnych i angażujących treści na wszystkich swoich platformach

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku grupa kapitałowa Saxo Bank (Grupa) odnotowała zysk netto w wysokości 512 mln DKK (koron duńskich) w porównaniu z 529 mln DKK w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody operacyjne Grupy wyniosły w pierwszym półroczu 2021 r. 2,4 mld DKK w porównaniu z 2,3 mld DKK za ten sam okres ubiegłego roku, co stanowi wzrost o 5%.

Grupa odnotowała rekordową liczbę nowych aktywnych klientów i stały napływ aktywów w pierwszej połowie 2021 r. Na dzień 30 czerwca 2021 r. liczba klientów Grupy przekroczyła 790 000, co stanowi nowy rekord, a aktywa klientów ogółem wyniosły 595 mld DKK.

Koszty osobowe i administracyjne Grupy w pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wyniosły 1,5 mld DKK, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu z 1,3 mld DKK w pierwszej połowie 2020 r. Wzrost ten wynika przede wszystkim ze znaczących inwestycji w strategiczne inicjatywy. Grupa kontynuuje m.in. doskonalenie doświadczenia dla klientów, tzw. SaxoExperience, poprzez wykorzystanie technologii, cyfryzacji i skalowalności przy równoczesnej optymalizacji procesów w celu redukcji kosztów i złożoności. W drugiej połowie 2021 r. Grupa zakończy integrację z BinckBank N.V. Proces ten pochłonął wiele zasobów i spowodował wzrost kosztów i złożoności, ponieważ Grupa tymczasowo, do czasu pełnej integracji, korzysta z dwóch równoległych infrastruktur i systemów.

Najważniejsze dane finansowe za I półrocze 2021 r. (w porównaniu z I półroczem 2020 r.)

 • Przychody operacyjne: 2,4 mld DKK (2,3 mld DKK w I półroczu 2020 r.)
 • EBITDA: 963 mln DKK (967 mln DKK w I półroczu 2020 r.)
 • Zysk przed opodatkowaniem: 693 mln DKK (704 mln DKK w I półroczu 2020 r.)
 • Zysk netto: 512 mln DKK (529 mln DKK w I półroczu 2020 r.)
 • Aktywa klientów ogółem: 595 mld DKK (395 mld DKK na dzień 30 czerwca 2020 r.)
 • Kapitał własny ogółem: 7 156 mln DKK (7 185 mln DKK na dzień 30 czerwca 2020 r.)

Kim Fournais, prezes i założyciel Saxo Banku, następująco skomentował opublikowane wyniki:

 • Wyniki finansowe za pierwsze półrocze są solidne, z przychodami operacyjnymi ogółem w wysokości 2,4 mld DKK i zyskiem netto w wysokości 512 mln DKK.
 • W kontekście dalszych działań staje się coraz bardziej oczywiste, że żyjemy w świecie, w którym nadal obserwujemy wiele niepewnych i bezprecedensowych eksperymentów o charakterze zarówno finansowym, technologicznym, społecznym, jak i zdrowotnym.

Jesteśmy przekonani, że Saxo Bank zmierza we właściwym kierunku pod względem strategicznym. Budujemy ostrożną instytucję finansową będącą jednym z rozwiązań, które staną się potrzebne w przyszłości i dążymy do stałego udoskonalania SaxoExperience, zapewniając naszym klientom aktualne, istotne i angażujące treści podczas korzystania z naszych platform. W drugiej połowie roku zakończymy integrację z BinckBank, co będzie kamieniem milowym dla naszej Grupy.

 • W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku ponad 159 000 nowych aktywnych klientów otworzyło konto w Saxo Banku – z dumą, ale i pokorą przyjmujemy fakt, że zaufaniem obdarza nas coraz więcej osób. Na dzień 30 czerwca obsługujemy ponad 790 000 klientów i dysponujemy aktywami klientów o wartości 595 mld DKK, co jest kolejnym kamieniem milowym w 29-letniej historii Saxo Banku. Osiągnięcie progu 100 mld DKK zajęło nam 25 lat, po czym w ciągu zaledwie 4 lat aktywa naszych klientów zwiększyły się o kolejne 500 mld DKK.
 • W miarę, jak wiele krajów powoli powraca do normalności, nadal obserwujemy wzrost zainteresowania inwestowaniem zarówno ze strony doświadczonych inwestorów, jak i wielu osób inwestujących swoje oszczędności po raz pierwszy. To oznaka przyspieszenia globalnego trendu, który rozpoczął się jeszcze przed pandemią, w ramach którego coraz więcej osób przejmuje odpowiedzialność i kontrolę nad swoimi oszczędnościami i inwestycjami. Ta aktywizacja i upodmiotowienie inwestorów detalicznych będzie nadal dominującą siłą na rynku w dającej się przewidzieć przyszłości. W Saxo Banku zdecydowanie wierzymy, że będzie to siła działająca w dobrej sprawie z korzyścią nie tylko dla społeczeństwa i gospodarki, ale także dla wielu osób, które dysponują obecnie lepszymi narzędziami do realizacji swoich aspiracji finansowych, równocześnie wywierając wpływ na otoczenie, inwestując w oparciu o własne przekonania i wartości. 

Prognoza finansowa na 2021 r.

Ze względu na charakter działalności grupy kapitałowej Saxo Bank, prognoza przychodów związanych z obrotem jest w znacznym stopniu uzależniona od zmienności zarówno na rynkach walutowych, jak i na rynkach akcji, a także od poziomu stóp procentowych.

Po pandemii Covid-19 wzrosła zmienność na rynkach finansowych, co doprowadziło również do zwiększonej aktywności handlowej wśród klientów Grupy.

Przewiduje się, że w drugim półroczu 2021 r. przychody będą niższe ze względu na niższy poziom zmienności.

Grupa w dalszym ciągu intensywnie inwestuje w ulepszanie SaxoExperience, w tym przeznaczając znaczne nakłady na technologię, cyfryzację i skalowalność.

Równocześnie w drugiej połowie 2021 r. Grupa zakończy integrację BinckBank N.V. Proces ten pochłonął wiele zasobów i spowodował wzrost kosztów i złożoności, ponieważ Grupa tymczasowo, do czasu pełnej integracji, korzysta z dwóch równoległych infrastruktur i systemów. Po zakończeniu integracji wszyscy klienci będą obsługiwani w ramach infrastruktury i platform grupy kapitałowej Saxo Bank.

Ponadto Grupa kontynuuje inwestycje w rozwój i wdrażanie swojej strategii w Chinach kontynentalnych. Koszty operacyjne w ostatnich miesiącach 2021 r. będą zależne od pomyślnej realizacji planów dotyczących integracji BinckBank N.V.

W tym kontekście i w oparciu o wynik za pierwsze sześć miesięcy 2021 r., grupa kapitałowa Saxo Bank przewiduje, że zakończy rok z dodatnim zyskiem netto rzędu 650-800 mln DKK. W raporcie rocznym za 2020 r. Grupa prognozowała, że zysk netto za cały rok zamknie się w przedziale 500-800 mln DKK.

Pełny raport za I półrocze 2021 r. jest dostępny tutaj.

SAXO.BANK (Dostęp do wielu rynków!): KLIKNIJ TUTAJ!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Popyt na kredyty mieszkaniowe nie maleje. Polacy zadłużają się na potęgę

Lipiec: Popyt na kredyty mieszkaniowe nie maleje. Polacy zadłużają się na potęgę

Jackson Hole: jeśli nie spodziewacie się zbyt wiele, nie będziecie rozczarowani

Jackson Hole: jeśli nie spodziewacie się zbyt wiele, nie będziecie rozczarowani