w , ,

Co UKRYWA Narodowy Bank Polski?

Prezes Narodowego Banku Polskiego, prof. Adam Glapiński… ZAKOCHAŁ SIĘ! Bezgranicznie i platonicznie – w gotówce. 24 listopada, w płomiennym nagraniu, ogłosił wszem i wobec, że oto rozpoczyna się era bezwarunkowej i bez względu na koszty ochrony papierowego pieniądza gotówkowego. I przyszłość jawi się nam w przepięknych barwach, nieprawdaż? Bo przecież to gotówka właśnie, w kontraście do elektronicznego pieniądza depozytowego, stanowi mocny filar wolności obywateli – wolności przed zakusami aparatu państwa do kontrolowania wszystkiego, na czym można zarobić.

Chociaż… pojawia się pytanie, czy prezes NBP jest zdolny do takiej miłości? Miłość to czyny, nie słowa. A w naszym odczuciu, te pierwsze wskazują na rzeczywistość, w której NBP wcale nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić polityki monetarnej nastawionej na ochronę wartości papierowej gotówki. Wręcz przeciwnie, widać jak na dłoni, że dążenie do jej deprecjacji jest w 2020 wyjątkowo silne. Czy tak jest naprawdę? Przeanalizujmy wystąpienie pana Adama Glapińskiego i wyciągnijmy wnioski sami.

Facebook tłumaczy, dlaczego usunął konto Janusza Korwina – Mikkego

Facebook tłumaczy, dlaczego usunął konto Janusza Korwina – Mikkego

“Stop DeMENtażowi edukacji” – w środę STRAJK GENERALNY albo Czarnek do dymisji

“Stop DeMENtażowi edukacji” – w środę STRAJK GENERALNY albo Czarnek do dymisji