w ,

Jak LOCKDOWN ogranicza PRAWA CZŁOWIEKA

Co ma lockdown do praw człowieka i jak do tego wszystkiego mają się Procesy Norymberskie, podczas których skazano hitlerowców po II Wojnie Światowej.

Aby to zrobić, zdefiniujmy wolność. Murray Rothbard, wystosował następującą definicję wolności – to brak fizycznej przemocy jednego człowieka wobec drugiego, lub groźby takiej przemocy. Definicja ta wynika bezpośrednio z zasady samoposiadania, zgodnie z którą każdy człowiek jest jedynym i niepodzielnym właścicielem swojego ciała i swojej woli.

Z powyższym związane są dwie kolejne zasady: nieagresji i proporcjonalności. Mówią one o tym, że jeżeli ktoś narusza czyjąś zasadę samoposiadania, drugi człowiek ma prawo się bronić w sposób proporcjonalny do naruszenia.

Jeżeli nasze firmy zostają zamykane nie na podstawie naszej woli, a autorytarnej decyzji pochodzącej z zewnątrz, działanie takie stanowi w sposób oczywisty naruszenie zasady samoposiadania.

Podczas Procesów Norymberskich stworzono precedens polegający na tym, że jeżeli prawo stanowione stoi w sprzeczności z prawem międzynarodowym (którego koncept ewoluował później w kierunku obecnie nam znanych praw człowieka), to takie prawo stanowione nie obowiązuje i terroryści uzasadniający nim swoje bestialstwo nie mogą zasłaniać się argumentem, że przecież jedynie stosowali się do (ustanowionych przez siebie) przepisów.

Procesy Norymberskie były pierwszym zastosowaniem w praktyce wykładni polegającej na tym, że jeżeli prawo stanowione jest niezgodne z prawami człowieka, to takie prawo jest w sprzeczności z zasadą samoposiadania, a więc nie obowiązuje i ci, którzy takie prawo wprowadzają, nie mogą uchylać się od odpowiedzialności karnej, tak jak nie uchylili się hitlerowcy.

Właściciel hotelu postanowił się przebranżowić jak radził Patkowski. Wynajmuje “schowki na narty” zamiast pokoi

Właściciel hotelu postanowił się przebranżowić jak radził Patkowski. Wynajmuje “schowki na narty” zamiast pokoi

Zanim Sasin zacznie dystrybucje szczepionek w PL to już wszyscy zdobędą naturalną odporność

Zanim Sasin zacznie dystrybucje szczepionek w PL to już wszyscy zdobędą naturalną odporność