w

Sondaż: Polacy chcą niższych podatków?

Polacy chcą niższych podatków, ale nie dla tych, którzy zarabiają lepiej.

W sondażu zostały poruszone takie kwestie, jak podniesienie kwoty wolnej od podatku, opodatkowanie emerytur czy progi podatkowe dla najlepiej zarabiających.

  • Większość osób biorących udział w sondażu IBRiS dla Business Insider Polska jest za zwolnieniem z podatku emerytur oraz za podniesieniem kwoty wolnej od podatku.
  • Z kolei, mniej zwolenników ma wprowadzenie wyższych stawek podatku dla lepiej zarabiających.

52 proc. respondentów opowiedziało się za „zdecydowanie zwiększoną” kwotą wolną od podatku. Uwzględniając także 18 proc. odpowiedzi „raczej zwiększona” daje to 70 proc. zwolenników wyższej kwoty wolnej od podatku. Za pozostawieniem obecnej kwoty – 3091 zł dla większości, opowiedziało się 15,4 proc. ankietowanych, natomiast 11,2% respondentów uważa, że kwotę wolną należy zmniejszyć.

  • W grupie osób, które zadeklarowały miesięczny dochód netto w wysokości 5 tys. zł i więcej, odsetek odpowiedzi „zdecydowanie zwiększona” wyniósł 87 proc. Zaś w grupie osób o dochodzie do 999 zł netto miesięcznie za podwyższeniem kwoty wolnej od podatku opowiedziało się 58 proc. Odpowiedzi „raczej zmniejszona” w tej grupie udzieliło 24 proc. respondentów.

Emerytura bez podatku? Zdanie jednogłośne.

Czy Pana/Pani zdaniem emeryci powinni czy nie powinni płacić podatku dochodowego od wypłacanych im emerytur?

  • Na tak postawione pytanie aż 83,9 proc. respondentów odpowiedziało: nie powinni płacić. Przeciwnego zdania było zaledwie 12,6 proc. badanych.

Ankietowanym zadane zostało także pytanie dotyczące kwot, które decydują o przejściu (lub nie) na wyższy próg opodatkowania:

Progi podatkowe (kwoty) powinny zostać podniesione?

  • „Tak” odpowiedziało 23,7 proc. ankietowanych, przeciwnego zdania było 68,2 proc. „Nie wiem/Trudno powiedzieć” stwierdziło 8,1 proc. uczestników badania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przepisy Z KARTONU: Lewiatan obejdzie zakaz handlu w niedziele

Przepisy Z KARTONU: Lewiatan obejdzie zakaz handlu w niedziele

Polak musi mieć promocje, Niemiec stale niską cenę – tłumaczy Rossman

Polak musi mieć promocje, Niemiec stale niską cenę – tłumaczy szef Rossmana