w

Strategia demograficzna 2040. Rząd chce zwiększyć dzietność. Będą zmiany w kodeksie pracy!

Wspieranie rodzin i zwiększenie dzietności w Polsce – to główne założenia Strategii Demograficznej przygotowywanej przez rząd. Mają w tym pomóc m.in. zmiany w Kodeksie pracy, większa liczba żłobków, bony mieszkaniowe czy centra leczenia niepłodności.

Nasza strategia ma wzmocnić Polskę, tak trzeba po prostu powiedzieć – rozpoczął konferencję Mateusz Morawiecki. – Rodzina to taki mikrokosmos. Dlatego właśnie chcemy je wspierać. Jako Prawo i Sprawiedliwość wsparcie rodziny mamy w kodzie genetycznym – dodał.

Od tego, jak w rodzinie dzieci są wychowywane zależy później przyszłość społeczeństwa. W rodzinie uczymy się odróżniać dobro od zła, uczymy się odpowiedzialności, cierpliwości i dlatego im więcej polskich rodzin szczęśliwych, tym bardziej szczęśliwa Polska w przyszłości

Podkreślał, że Polska i w ślad za tym Europa powinny wzmacniać się demograficznie; jednak, aby tak się działo, niezbędne jest wsparcie rodzin.

Strategia Demograficzna 2040. Co znajduje się w projekcie?

Badania poprzedzające opracowanie Strategii dowiodły, że na podjęcie decyzji o urodzeniu dziecka duży wpływ ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. Dlatego w ramach Strategii Demograficznej 2040 rząd proponuje wprowadzenie dodatkowych rozwiązań zwiększających elastyczność i stabilność pracy.

Rozwiązania zwiększające elastyczność pracy:

  • Gwarancja elastycznej pracy dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, praca hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór będzie uzależniony od charakteru wykonywanej pracy oraz dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem.
  • Gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych.
  • Gwarancja, że różne elastyczne formy mogą być stosowane równocześnie, w zależności od charakteru wykonywanej pracy (dokonany w formie porozumienia pracodawcy z pracownikiem).

Rozwiązania zwiększające stabilność pracy:

  • Ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy.
  • Ochrona przed zwolnieniem dla obojga rodziców (obecnie z takiej ochrony korzysta matka). Propozycja zmian obejmuje:
  • Rozszerzenie przepisu i objęcie matek ochroną przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy).
  • Wprowadzenie ochrony dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka. W przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę.
  • Wprowadzenie obowiązku poinformowania pracownika o uprawnieniach związanych z rodzicielstwem przy podpisaniu umowy o pracę.

ŹRÓDŁO: GOV

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ceny ropy naftowej stale rosną podczas gdy ceny miedzi stoją w miejscu

Ceny ropy naftowej stale rosną podczas gdy ceny miedzi stoją w miejscu

Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu? Będą wcześniejsze wybory?

Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu? Będą wcześniejsze wybory?