w

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko PayPalowi. Firma zmieniła umowy i wprowadziła nową opłatę

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny wszczął postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy działania PayPal dotyczące jednostronnych modyfikacji warunków umowy z użytkownikami mogą naruszać zbiorowe interesy konsumentów – podał Urząd w komunikacie. Klauzula będzie też analizowana pod kątem ewentualnej abuzywności.

Chodzi m.in. o opłatę za brak aktywności na koncie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Wynosi ona maksymalnie 45 zł rocznie. Do UOKiK wpłynęło kilka skarg w tej sprawie od konsumentów – czytamy.

– Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, aby ustalić, czy PayPal poprzez zmianę regulaminu mógł naruszyć zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości budzi również treść klauzuli modyfikacyjnej, która miała być podstawą do jednostronnego wprowadzenia zmian umów z konsumentami, w tym wprowadzenia dodatkowej opłaty za brak aktywności po stronie konsumenta. Postanowienie regulaminu nie określa jednak konkretnych przyczyn uprawniających do modyfikacji umów – czytamy w komunikacie Urzędu.

Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem, klauzule blankietowe lub zbyt ogólne np. odnoszące się do „ważnych powodów”, należy uznać za niedopuszczalne – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wspomniana klauzula modyfikacyjna przewiduje możliwość wprowadzenia zmian przez samo ich opublikowanie i automatyczną „akceptację” przez użytkownika, który będzie dalej korzystać z usług PayPal.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Eurostat: Inflacja w całej Unii Europejskiej rośnie. Polska na drugim miejscu

Eurostat: Inflacja w całej Unii Europejskiej rośnie. Polska na drugim miejscu

Inflacja jest niekorzystna nawet dla obligacji zabezpieczonych przed inflacją

Inflacja jest niekorzystna nawet dla obligacji zabezpieczonych przed inflacją