Jan Krzysztof Ardanowski fot. flickr.com
w

Wejdą ceny maksymalne? Minister zlecił kontrolę

Jan Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zlecił prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „przeanalizowanie aktualnej struktury cen żywności, ze szczególnym uwzględnieniem rynku drobiu, wieprzowiny i warzyw”. Możliwe wprowadzenie cen maksymalnych.

Jeżeli okaże się to konieczne, to zostanie wdrożony przez UOKiK mechanizm wyznaczania ceny maksymalnych – powiedział Ardanowski.

Zdaniem ministra, obecna sytuacja nie uzasadnia drastycznych podwyżek cen produktów.

fot. flickr.com
fot. flickr.com

Poprosiłem Prezesa UOKiK, żeby sprawdził, co powoduje wzrost tych cen, jeżeli mamy dziś do czynienia z bardzo niską ceną energii elektrycznej, bardzo niskimi cenami paliw oraz brakiem wzrostu, a raczej ze spadkiem płac – zaznaczył szef resortu.

Jeśli UOKiK wykaże nieuzasadnione wzrosty cen, ministerstwo podejmie działania, które przewidują m.in. wprowadzenie maksymalnych cen niektórych towarów.

Jeżeli po dokładnej analizie okaże się, że wzrosty cen są nieuzasadnione, to muszą zostać zastosowane odpowiednie kary wobec winnych. Nie wykluczam też, że jeżeli okaże się to konieczne, to zostanie wdrożony przez UOKiK mechanizm wyznaczania ceny maksymalnych – podkreślał.

Według Ministerstwa Rozwoju, ceny regulowane będą na podstawie tych sprzed wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Specustawa przewiduje wprowadzenie cen maksymalnych i marż w drodze rozporządzenia Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Rozwoju oraz Ministrem Rolnictwa.

Jak podają jednostki rządowe, celem ustalenia maksymalnych cen jest „usunięcie skutków nieuzasadnionych podwyżek”.

Źródło: Alle Biznes

Biedronka i Glovo na ostrzu Państwowej Inspekcji Pracy

Biedronka i Glovo na ostrzu Państwowej Inspekcji Pracy

Kolejny etap znoszenia obostrzeń

Kolejny etap znoszenia obostrzeń