w

Bezrobocie? Coraz więcej młodych ani nie pracuje, ani się nie uczy

Jak wszyscy wiemy, świat się zmienia. Powstają nowe zawody, nowe branże – z każdym rokiem młodzi dorośli po studiach muszą odnajdować się w innych warunkach życia. Jednak coraz więcej młodych osób ani się nie uczy, a nie pracuje. Jak duży jest to odsetek? Czy stanowi to realny problem?

  • Ponad 17 proc. młodych dorosłych w Unii Europejskiej w wieku od 20 do 34 lat nie kształciła się, ani nie pracowała, co stanowi wzrost o 1,2 punktu procentowego w porównaniu do 2019 roku. 
  • Odsetek osób w wieku 20-34 lat w UE niepracujących ani nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu w 2020 r. wynosił od 8,2% w Niderlandach aż do 29,4% we Włoszech.

Jak informuje Eurostat – zmiana ta jest spowodowana spowolnieniem gospodarczym z powodu pandemii.

Wszystkie trzy badane grupy wiekowe odnotowały w 2020 r. wyższy udział w porównaniu z 2019 r.:

  • 15,7 proc. dla grupy 20-24 lata (wzrost o 1,2 p.proc.),
  • 18,6 proc. dla grupy 25-29 lat (wzrost o 1,4 p.p.)
  • 18,2 proc. dla osób w wieku 30-34 lata (wzrost o 0,8 p.p.).

W Unii Europejskiej wśród NEET-ów dominują kobiety. 21,5 proc. młodych kobiet ani nie pracuje, ani się nie uczy. W ośmiu państwach członkowskich odsetek kobiet był co najmniej o 10 p.p. wyższy niż mężczyzn – do tej grupy należała Polska, a także Bułgaria, Włochy, Estonia, Rumunia Słowacja, Węgry i Czechy. 

Zobacz także: GUS podał oficjalny odczyt inflacji za czerwiec. Notujemy delikatny spadek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Miltonalia 2021 – Wolnościowe Wydarzenie Roku

Miltonalia 2021 – Wolnościowe Wydarzenie Roku

Rynek NFT. Polska influencerka sprzedała

Rynek NFT. Polska influencerka sprzedała „wirtualną miłość” za milion złotych