w

Andrzej Duda podpisał ustawę. Dodatek osłonowy już niedługo!

Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda podpisał 27 grudnia osiem ustaw, w tym ustawę o nowym świadczeniu, czyli dodatku osłonowym, który według rządu ma pomóc pokryć część rosnących kosztów energii i cen żywności. Komu przysługuje nowe świadczenie? Ile będzie wynosić? Zapraszamy!

Komu przysługuje dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy będzie wypłacany dwa razy do roku. Pierwsza rata do 31 marca 2022 r. i druga rata do 2 grudnia 2022 r. – podano w informacji o ustawie. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, które mają przeciętne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych – nieprzekraczające 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

  • Jak dodano – dodatek będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego

  • Dodatek będzie wynosił 400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego
  • 600 zł dla 2-3 osobowego
  • 850 zł dla 4-5 osobowego
  • 1150 zł dla gospodarstwa składającego się z minimum 6 osób

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25%.

Co się stanie, kiedy gospodarstwo przekroczy progi dochodowe?

Jak podano w informacji – w grę będzie wchodziła tutaj reguła tzw. reguła złotówka za złotówkę, co znaczy, że dodatek osłonowy będzie przyznawany również po przekroczeniu kryterium dochodowego. Jego kwota będzie odpowiednio pomniejszona. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

  • Realizację dodatku osłonowego powierzono gminom – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
  • Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej, a wnioski o jego przyznanie mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zobacz także: Elektrownia jądrowa ma działać już w 2033 roku… przynajmniej według rządu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

elektrownia jadrowa w polsce 3

Elektrownia jądrowa ma działać już w 2033 roku… przynajmniej według rządu

grecja nowe obostrzenia podwojne maski

Grecja wprowadza nowe obostrzenia. Podwójne maseczki od 3 stycznia