FED przyjmuje nową strategie, która może skończyć się wysoką inflacją. Zmiana zasadniczo będzie pozytywna dla cen złota. Zgodnie z oczekiwania rynku, FED zmienia swoje ramy polityki monetarnej na bardziej gołębie. Eksperci ostrzegali, że FED może zmienić sposób w jaki definiuje i osiąga swój cel inflacyjny próbując osiągnąc cel inflacyjny jako średnią w dłuższym okresie czasu, a nie w skali roku. W czwartek FOMC ogłosiła zatwierdzenie aktualizacji swojego oświadczenia w sprawie długoterminowych celów i strategii polityki pieniężnej. Zmiana została zaplanowana na przemówienie przewodniczącego FOMC Jerome’a Powella na sympozjum ekonomiczne Jackson Hole.

FED i dramat inflacji oraz zlota

Ogólnie rzecz biorąc, Fed zadeklarował, że skoncentruje się bardziej na rynku pracy i nie będzie się martwił o wyższą inflację. Jest tak dlatego, że „solidny rynek pracy może być utrzymany bez powodowania niepożądanego wzrostu inflacji”, jak wyjaśnił Powell w swoich uwagach omawiając zmianę polityki.

„solidny rynek pracy może być utrzymany bez powodowania niepożądanego wzrostu inflacji”

FED wyraźnie uznaje spadek neutralnych stóp procentowych i wyzwania dla polityki pieniężnej w środowisku utrzymujących się niskich stóp procentowych, w szczególności efektywnej dolnej granicy. Wyzwania te będą oczywiście stanowić doskonałą wymówkę do przyjęcia jeszcze bardziej gołębiej polityki niż obecnie realizowana. W końcu, aby sprostać tym wyzwaniom, FED jest gotów „wykorzystać pełen zakres swoich narzędzi, aby osiągnąć swoje cele w zakresie maksymalnego zatrudnienia i stabilności cen”,

Jeśli chodzi o maksymalne zatrudnienie, FOMC ogłosiła, że jej decyzja polityczna będzie opierać się na niedoborach, a nie na odchyleniach zatrudnienia od jego maksymalnego poziomu. O rany, to taka radykalna zmiana! Oznacza to, że FOMC przestanie się martwić przegrzaniem gospodarki. Innymi słowy, bank centralny USA obniży krzywą Philipsa. Widzisz, w przeszłości, silny rynek pracy oznaczał, że wyższa inflacja mogła być tuż za rogiem, co byłoby powodem do podwyższenia stopy funduszy federalnych. Teraz, Fed mógłby drukować pieniądze i złagodzić swoją monetarną postawę, jakby nie było jutra! Wielki triumf gołębi!

I wreszcie, jeśli chodzi o stabilność cen, FOMC dostosowała swoją strategię do osiągnięcia długoterminowego celu inflacyjnego w wysokości 2%, zauważając, że „dąży do osiągnięcia inflacji, która z czasem wynosi średnio 2%”. Oznacza to, że po okresach inflacji poniżej celu, FOMC zaakceptowałby stopy inflacji powyżej celu! Jak stwierdzono w poprawionym oświadczeniu, „po okresach, w których inflacja utrzymywała się poniżej 2 procent, odpowiednia polityka pieniężna będzie prawdopodobnie dążyć do osiągnięcia przez jakiś czas inflacji umiarkowanie powyżej 2 procent”.

To wielka zmiana (przynajmniej w retoryce, bo eksperci wątpią, czy FED kiedykolwiek martwił się inflacją, odkąd Volcker opuścił bank centralny USA), bo oznacza to de facto przyjęcie celowania cenowego. Nie zapomina się o podskokach inflacji, ale nadrabia się je później. Oczywiście nie wiemy jeszcze, czy FED zdoła wywołać wyższą oficjalną inflację (równie skutecznie jak inflacja cen aktywów), ale zmiana ta pozwala Fedowi jeszcze bardziej złagodzić politykę pieniężną i jeszcze silniej realizować swoje gołębiarskie nastawienie!

Skutki dla złota

Co to wszystko znaczy dla rynku złota? Cóż, zaktualizowana strategia FED otwiera drzwi dla łatwiejszej polityki pieniężnej, ultra niskich stóp procentowych na dłużej i wyższej inflacji. Tak więc, zmiana jest zasadniczo pozytywna dla cen złota. Właściwie, może to być bodziec, którego złoto potrzebuje, aby kontynuować swój rajd dalej na północ. Jednak początkowa reakcja złota była negatywna (tzn. po skoku nastąpiło ostre odwrócenie).

Oczywiście inwestorzy powinni pamiętać, że zaktualizowana strategia nie oznacza, że jutro będziemy świadkami dwucyfrowej inflacji. Inflacja jest od lat poniżej celu FED, więc nie musi rosnąć tylko dlatego, że FED zmienił swoje ramy monetarne. A FOMC napisał o inflacji „umiarkowanie” powyżej celu – tak, wiemy, że nie mogliby napisać inaczej, ale naprawdę wątpimy, czy urzędnicy FOMC naprawdę chcą widzieć dwucyfrowe wskaźniki inflacji.

Jednakże, jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, obecny kryzys gospodarczy jest bardziej inflacyjny niż powodowany zapaścią jak w przypadku Wielkiej Depresji. Niedawny szybki wzrost szerokiej podaży pieniądza zwiększa ryzyko wyższej inflacji w przyszłości. Teraz, ogłoszenie przez Fed, że przyjmie z zadowoleniem i przyjmie wzrost inflacji, powinno zwiększyć oczekiwania inflacyjne, zwiększając popyt na złoto jako dźwignię inflacyjną. Wyższe oczekiwania inflacyjne obniżyłyby też realne stopy procentowe, wspierając również ceny złota. Dziękuję, panie Powell!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GettyImages 594634815 575db7e15f9b58f22e1c5b23

Czy dojdzie do legalizacji rekreacyjnego użytku marihuany?

majtki ryj 1

Bunt człowieka współczesnego: kobieta w sklepie zamiast maseczki założyła majtki