w

Gmina sprawdzi czym palisz w piecu. Nie podasz? Grozi Ci mandat

Od 1 lipca wchodzi nowy obowiązek składania deklaracji CEEB (Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków). Właściciele nieruchomości będą musieli wskazać, z jakich źródeł ciepła korzystają. Jeśli nie dopełnią tego obowiązku, może zostać na nich nałożony mandat w wysokości 500 zł lub nawet grzywna 5000 zł. Deklaracja będzie mogła zostać złożona w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie przepisów. Koordynowaniem spisu źródeł ciepła mają zająć się samorządy.

  • Mieszkańcy domów będą musieli zgłosić też piec, kuchnię węglową, kominek, a nawet „kozę”. Czyli wszystkie źródła ciepła definiowane zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki z 15 stycznia 2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, gdzie w par.2 pkt 6 wskazano, że są to „połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła”.

Wszystkie zebrane dane mają służyć do walki ze smogiem – poprawy jakości powietrza. Samorządy będą mogły ocenić skalę istniejącego problemu i być może odpowiednio zareagować poprzez zwiększenie nakładów na inwestycje, wymianę pieców.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Orange z zarzutami od UOKiK. Firmie grozi duża kara

Orange z zarzutami od UOKiK. Firmie grozi duża kara

GUS podał oficjalny odczyt inflacji za maj. Nie było zaskoczenia

GUS podał oficjalny odczyt inflacji za maj. Nie było zaskoczenia