w

Przecież jest tak dobrze: NAJGORSZA RECESJA 30 LAT – dane GUS

Fot. Adam Guz / KPRM

Główny Urząd Statystyczny: Produkt Krajowy Brutto Polski w 2020 r. spadł o 2,8 proc., po wzroście o 4,5 proc. w 2019 roku.

  •  Z danych wynika, że w 2020 roku popyt krajowy spadł o 3,7 proc., inwestycje spadły o 8,4 proc., a konsumpcja prywatna o 3,0 proc. Są to najgorsze dane od początku lat 90. Na szczęście 2021 r. ma być pod tym względem dużo lepszy.

2020 rok zakończyliśmy pierwszą od 1991 r. recesją

Ekonomiści: Przewidywania na ten rok są niejasne. Wszystko zależy od tempa szczepień i rozmrażania gospodarki.

  • Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści szacowali, że w 2020 roku polska gospodarka skurczyła się o 2,6 proc., popyt krajowy spadł o 4,1 proc., inwestycje spadły o 7,6 proc., a konsumpcja prywatna zmniejszyła się o 3,1 proc.
  • Ubiegły rok był pierwszym od 1991 roku, w którym wzrostu gospodarczego w ogóle nie było. 29 lat temu gospodarka spadła o 7 proc., rok temu o 2,8 proc.

PKB Polski w 2020 r. – dane GUS

gus

ING szacuje, że w 2021 r. PKB w Polsce odrobi straty spowodowane przez pandemię:

  • Bez ich uruchomienia struktura wzrostu będzie jednak proinflacyjna. Udział inwestycji prywatnych w PKB, w Polsce od lat jest już niższy niż średnia dla UE, a po oczyszczeniu z sezonowości w III kw. 2020 r. zanotował dołek w najnowszej historii. Spodziewamy się wprawdzie wzrostu inwestycji prywatnych w Polsce w ujęciu rok do roku już od II kw., w dużej mierze będzie to jednak efekt niskiej bazy. Naszym zdaniem popyt inwestycyjny wróci do poziomu z końca 2019, tj. okresu sprzed pandemii najwcześniej w II poł. 2022 r.; chyba, że nastąpi znaczące przyspieszenie wydatkowania funduszy unijnych.

Jakub Rybacki, ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego: Prognozujemy, że PKB dalej będzie niższe o 2 proc. rdr, a dynamika wydatków konsumpcyjnych będzie zbliżona do poprzedniego kwartału. Szacujemy, że styczeń przyniesie 8 proc. spadek sprzedaży detalicznej, ujemne wyniki dalej będą widoczne także w lutym pomimo ponownego otwarcia galerii handlowych

Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego: niestety przedłużająca się II fala pandemii i zła sytuacja w wielu krajach Europy, w tym u naszego głównego partnera handlowego, czyli w Niemczech, nie pozwala na optymizm co do pierwszego kwartału tego roku.

  • PKB zapewne znowu będzie ujemne, pytanie dotyczy tylko tego, jak głęboki to będzie spadek, a to z kolei zależy od tego, jak długo jeszcze utrzymywane będą restrykcje u nas i twarde lockdowny w wielu europejskich krajach.
  • Dodatnia dynamika PKB w 2021 r. jest cały czas realna, przy założeniu, że nastąpi odbicie aktywności gospodarczej w drugim kwartale br., niemniej jednak trudno będzie – w mojej opinii – osiągnąć tempo wzrostu wyższe niż 3,0 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

T-Bull podpisuje umowę z EKIPĄ Friza. Będą conajmniej dwie gry

T-Bull podpisuje umowę z EKIPĄ Friza. Będą conajmniej dwie gry

Wypowiedź rzecznika Wodociągów Kieleckich: trollowanie TVP

Wypowiedź rzecznika Wodociągów Kieleckich: trollowanie TVP