w

Opłaty transakcyjne za bitcoina osiągają rekordową wysokość!

Opłaty transakcyjne w sieci Bitcoin osiągnęły rekordową wysokość – średnia opłata przekracza już 60 USD. Mimo iż w sieci Ethereum średnia opłata transakcyjna jest również wysoka, to jest ona znacznie niższa niż opłaty w sieci Bitcoin.

1 4

(Konieczne jest) dostosowanie sieci do aktywności kopaczy

  • Transakcje w sieci Bitcoin są obsługiwane poprzez przetwarzanie bloków transakcji. Kopacze rywalizują o wydobycie bitcoinowego bloku, a trudność tego procesu jest na bieżąco korygowana.
  • Protokół Bitcoin jest zaprojektowany tak, aby średni czas przetwarzania wynosił 10 minut na blok, natomiast czas przetwarzania jest regulowany za pomocą zmiany poziomu trudności: jeżeli wskaźnik haszowania (hash rate, czyli aktywność kopaczy) rośnie, wydobycie bloku staje się szybsze niż 10 minut i poziom trudności musi zostać podwyższony. Analogicznie, poziom trudności musi zostać obniżony, jeżeli ogólna aktywność kopaczy spadnie.

Poziom trudności jest ważnym narzędziem regulującym aktywację i produkcję kryptowaluty w ustalonym tempie; po drugie, zapewnia jednolity czas produkcji bloków, co może zapobiec ewentualnym próbom oszustwa. W ramach protokołu Bitcoin korekta poziomu trudności następuje po przetworzeniu określonej liczby bloków, a konkretnie 2 016, czyli mniej więcej co drugi tydzień. W połączeniu z ograniczonym rozmiarem bloku, średni czas jego tworzenia stanowi wąskie gardło w kontekście przepustowości sieci Bitcoin.

Nieoczekiwany spadek wskaźnika haszowania

Ostatnio wskaźnik haszowania kopaczy znacznie spadł, co niektórzy analitycy rynku kryptowalut wiążą z eksplozją w kopalni węgla, która spowodowała masowe przerwy w dostawie prądu w chińskim ośrodku wydobywczym Xinjiang, odpowiadającym za około ¼ globalnego wskaźnika haszowania. Równocześnie niedobór mikroprocesorów ogranicza możliwość dołączania nowych kopaczy do puli wydobywczej.

  • Infrastruktura sieci Bitcoin nie wydaje się przystosowana do takich nagłych spadków aktywności wydobywczej, ponieważ poziom trudności zmienia się zaledwie co drugi tydzień. W efekcie rozbieżności pomiędzy aktywnością wydobywczą a poziomem trudności, wykopanie jednego bloku zajmuje obecnie znacznie więcej czasu niż przewidziane 10 minut, ograniczając tym samym tempo przetwarzania w sieci.
  • Rosnącemu zapotrzebowaniu na realizację transakcji w sieci Bitcoin o mniejszej przepustowości towarzyszy wzrost opłat. Efekt ten może się utrzymać nawet do czasu kolejnej korekty poziomu trudności na początku maja; miejmy nadzieję, że do sieci powróci więcej kopaczy i wskaźnik haszowania ponownie pójdzie w górę.

Poziom trudności w sieci Ethereum regulowany jest z większą częstotliwością

Obecna wersja Ethereum również wykorzystuje kopanie do weryfikacji transakcji i obejmuje dynamiczną korektę poziomu trudności wydobycia. Poziom ten jest jednak aktualizowany ze znacznie większą częstotliwością, jak widać na wykresie poniżej, a zatem ethereum nie jest tak wrażliwe na zmiany wskaźnika haszowania jak bitcoin:

321 1

Wydaje się, że pierwotne założenia stojące za bitcoinem nie uwzględniały możliwości nagłych, drastycznych spadków wskaźnika haszowania, przez co nowsze technologie, takie jak ethereum, mają przewagę w odniesieniu do przetwarzania transakcji. Może to być również jeden z powodów, dla których ethereum w ciągu ostatnich kilku dni prześcignęło bitcoina, ponieważ względny brak możliwości zastosowania bitcoina stał się jeszcze bardziej widoczny.

Anders Nysteen, analityk Saxo Banku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Lockdown trwa, a kontroli policji jest coraz więcej. Funkcjonariusze sprawdzają wszystko. Zaczynając od siłowni, restauracji, hoteli, na zakładach fryzjerskich kończąc - tysiące kontroli na dobę. Przedsiębiorcy nie mają lekko.

Masowe kontrole policji. Tysiące miejsc na dobę

Okazało się, że potrzebne jest o 30 mld zł więcej, niż przewidziano w ustawie budżetowej. Łączny wzrost długu w zaledwie dwa lata osiągnąć ma kwotę 433 mld zł.

Deficyt budżetowy wyższy niż przewidywano. Drukarka robi brrrr