w

Opublikowano nowe rozporządzenie. Szczepienie dzieci 12+ i luzowanie obostrzeń

Luzowanie obostrzeń:

Od 6 czerwca zostały zluzowane kolejne obostrzenia, które zapowiedział minister zdrowia na swojej konferencji w środę – co się zmieniło?

Nowe zmiany od 6 czerwca dotyczyć będą:

– targów i konferencji (1 osoba / 15 m2),

– sal zabaw dla dzieci (1 osoba / 15 m2),

– imprez (zwiększony limit do 150 osób, do tej pory wynosił 50 osób),

– transportu zbiorowego (75 proc. obłożenia danego środka transportu z obowiązkiem noszenia maseczki).

Najnowsze rozporządzenie nie uchyliło zakazu zgromadzeń spontanicznych. Obecnie obowiązujące przepisy mają zostać przedłużone do 25 czerwca.

Ponadto, w sobotę zostało opublikowane kolejne rządowe rozporządzenie, które mówi głównie o szczepieniach nastolatków od 12 roku życia i luzowaniu obostrzeń. Europejska Agencja Leków wcześniej wyraziła zgodę, by preparatem firmy Pfizer szczepić także tę grupę wiekową.

  • Po wakacjach szczepienia będą prowadzone także w szkołach. – Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od tego, ilu chętnych będzie w poszczególnych placówkach. To znów dyrektorzy szkół będą decydować, czy chcą by na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień – wyjaśniał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W rozporządzeniu pojawił się również taki zapis:

§ 2 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Dane osób, które nie poddały się szczepieniu przeciwko COVID-19, obejmujące imię i nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu, mogą być udostępniane z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,Narodowemu Funduszowi Zdrowia w celu informowania przez ten podmiot osób, których dotyczą te dane, o możliwości poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19.”

Zobacz także: Salwador chce przyjąć bitcoina jako prawny środek płatniczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Salwador chce przyjąć bitcoina jako prawny środek płatniczy

Salwador chce przyjąć bitcoina jako prawny środek płatniczy

Odbędzie się strajk pielęgniarek i położnych. W akcji weźmie około 40 szpitali

Odbędzie się strajk pielęgniarek i położnych. W akcji weźmie około 40 szpitali