w

Tesla trzyma już prawie 2 miliardy dolarów w BTC

Tesla (TSLA) podała aktualizację swojego stanu posiadania bitcoin w nowym raporcie. Spółka potwierdziła, że obecnie posiada 1,99 miliarda dolarów w kryptowalucie.

Tesla posiada prawie 2 mld dolarów w BTC

Tesla odnotowała w 2021 r. odpisy z tytułu utraty wartości Bitcoina w wysokości 101 mln USD, przy czym wartość bilansowa wynosiła 1,26 mld USD. Producent samochodów potwierdził, że przy obecnej wartości i po sprzedaży części swojego udziału jako test płynności, posiada teraz około 2 miliardów dolarów w Bitcoin:

„W ciągu roku zakończonego 31 grudnia 2021 roku zakupiliśmy i otrzymaliśmy 1,50 miliarda dolarów Bitcoin. W roku zakończonym 31 grudnia 2021 r. odnotowaliśmy odpisy z tytułu utraty wartości takich aktywów cyfrowych w wysokości 101 mln USD. Zrealizowaliśmy również zyski w wysokości 128 mln USD w związku ze sprzedażą części posiadanych przez nas aktywów w marcu 2021 r. Takie zyski są prezentowane po odliczeniu utraty wartości. Zyski te są prezentowane po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości w pozycji Restrukturyzacja i inne w skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności operacyjnej. Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość bilansowa posiadanych przez nas aktywów cyfrowych wynosiła 1,26 mld USD, co odzwierciedla skumulowane odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości 101 mln USD. Godziwa wartość rynkowa takich posiadanych aktywów cyfrowych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiła 1,99 mld USD.”


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

malware

Hodlerzy, uważajcie! Złośliwe oprogramowanie atakuje MetaMask i 40 innych portfeli kryptowalutowych

krypto

Kryptowaluty: Pomówmy o ryzyku związanym z decentralizacją