w

Wyniki z Narodowego Spisu Powszechnego. Niepokojące statystyki o ludności

27 stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki z Narodowego Spisu Powszechnego. Wnioski są niepokojące, Polaków cały czas ubywa. Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 populacja ludności Rzeczypospolitej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. osób, a porównaniu z wynikami spisu z 2011 r. zmniejszyła się o 0,9 proc.

GUS publikuje wyniki z Narodowego Spisu Powszechnego

Z opublikowanych przez GUS danych wynika, że w naszym kraju żyje ponad 38 mln osób. Populacja zmniejszyła się o 0,9 proc. w porównaniu z wynikami spisu z 2011 roku.

  • Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w Polsce 31 marca 2021 r. mieszkało 38179,8 tys. osób.
  • W porównaniu z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 liczba ludności zmniejszyła się w 2021 r. o ok. 332 tys., tj. o 0,9%.
  • Liczba kobiet uległa zmniejszeniu o 187,8 tys. (tj. 0,9%), a mężczyzn – o 144,4 tys. (tj. 0,8%).
  • 48,5% populacji stanowili mężczyźni, a 51,5% kobiety.

Społeczeństwo się starzeje

Wstępne wyniki spisu wskazują, że w okresie 2011-2021 miały miejsce duże zmiany w strukturze ludności według ekonomicznych grup wieku – czytamy w raporcie GUS.

Zmniejszył się odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 18,7% w 2011 r. do 18,2% w 2021 r., a także w wieku produkcyjnym – z 64,4% w 2011 r. do 60,0% w 2021 r.

Odnotowano większy spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym w ludności ogółem (o 2,4 p.proc.) niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym (o 2,0 p.proc.).

Wyraźnie zwiększył się natomiast udział ludności w wieku poprodukcyjnym – z 16,9% do 21,8%, tj. o prawie 5 p. proc. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60/65 i więcej, a tym samym już ponad co 5 mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat.


Źródło danych: GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jerome powell fed

Jerome Powell nie pozostawia złudzeń. Fed podniesie stopy procentowe

laurenz heymann apple logo store

Prezes Apple – „wszyscy widzą presję inflacyjną”