w

Będzie kolejna podwyżka cen gazu. Kiedy nowe stawki?

Kolejna podwyżka cen gazu:

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny o 7,4 proc. dla wszystkich grup taryfowych – podało PGNiG. Zmiana będzie obowiązywać od 1 paździenika do 31 grudnia 2021 roku.

  • Stawki opłat abonamentowych oraz stawki za dystrybucję paliw gazowych pozostały bez zmian.
  • Zmiana dotyczy jedynie odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych.
  • Zmieniona taryfa będzie obowiązywać od 1 października do 31 grudnia 2021 roku.
Kolejna podwyżka cen gazu: Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę ceny gazu w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny o 7,4 proc. dla wszystkich grup taryfowych - podało PGNiG. Zmiana będzie obowiązywać od 1 paździenika do 31 grudnia 2021 roku.

Powodem zmiany taryfy jest utrzymujący się od początku roku wzrost cen gazu na Towarowej Giełdzie Energii, która jest głównym źródłem pozyskania paliwa gazowego przez PGNiG OD – poinformowało URE.

Dla statystycznego odbiorcy w grupie W-1.1 zużywającego paliwo gazowe do przygotowania posiłków, płatność za gaz będzie wyższa o 3,36 proc., co oznacza kwotowy wzrost o 0,72 zł miesięcznie – tłumaczy URE.

Dla odbiorców z grupy W-2.1 płatność wrośnie o 4,63 proc. i wyniesie 4,48 zł miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający większe ilości paliwa tj. ogrzewających także mieszkania gazem (grupa taryfowa W-3.6) zapłacą o 13,76 złotych miesięcznie więcej (wzrost płatności o 4,89 proc.) – dodano.


Przeczytaj także: Wzrost cen bije rekordy. Minister Kościński mówi, że inflacja w 2022 roku spowolni


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wzrost cen bije rekordy. Kościński mówi, że inflacja w 2022 roku spowolni

Wzrost cen bije rekordy. Minister Kościński mówi, że inflacja w 2022 roku spowolni

Eryk Łon z RPP: Możliwe utrzymanie niskich stóp procentowych także przez część 2022 roku

Eryk Łon z RPP: Możliwe utrzymanie niskich stóp procentowych także przez część 2022 roku