w ,

Pięć regionów wytworzyło ponad połowę PKB w 2020 roku. GUS podaje wstępne szacunki

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny – w 2020 roku ponad 1/2 krajowej wartości produktu krajowego brutto została wytworzona w 5 regionach: warszawskim stołecznym, śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim.

Które województwo ma największy udział?

W 2020 roku w 14 regionach odnotowano wzrost produktu krajowego brutto w cenach bieżących w porównaniu z 2019 rokiem, przy czym największy w regionie łódzkim – o 4,2%, a najmniejszy w regionie mazowieckim regionalnym – 0,1%. Natomiast w pozostałych 3 regionach odnotowano spadek.

  • Jak podaje GUS – udziały poszczególnych regionów w generowaniu PKB były bardzo zróżnicowane. Dla przykładu, region warszawski stołeczny to 17,7%, a region opolski 2,0%.
image 269
Źródło: GUS

Przepaść pomiędzy regionami

Możemy zauważyć, że wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca waha się bardzo mocno, w zależności od regionów. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2020 roku kształtowała się na poziomie od 41 315 zł w regionie lubelskim (68,1% średniej krajowej) do 133 368 zł w regionie warszawskim stołecznym (219,9% średniej krajowej).

  • Najwyższy poziom PKB na 1 mieszkańca w 2020 roku uzyskany w regionie warszawskim stołecznym przewyższał ponad 3-krotnie wartość PKB na 1 mieszkańca regionu lubelskiego, gdzie odnotowano najniższy poziom.
image 270
Źródło danych GUS

Zobacz także: Lista 10 najbogatszych osób na świecie w 2021 roku!

Źródło danych GUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

elon musk

Lista 10 najbogatszych osób na świecie w 2021 roku!

santander pomylka

Santander przypadkowo wpłacił 130 milionów funtów na konta w Boże Narodzenie