w

Mężczyzna ukarany za… siedzenie na ławce – sąd uchyla decyzję sanepidu

Mężczyzna ukarany za siedzenie na ławce w czasie zakazu zgromadzeń.

Sanepid nałożył 5 tys. zł administracyjnej kary pieniężnej na mężczyznę, który siedział na ławce w towarzystwie dwóch kolegów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił jednak decyzję i umorzył postępowanie. Uznał bowiem, że rozporządzenie nie mogło być podstawą do wprowadzenia zakazu zgromadzeń, który ograniczył konstytucyjne prawa i wolności – podaje prawo.pl.

Mężczyzna został „przyłapany” przez policyjny patrol 6 kwietnia 2020r.

  • Chodziło o to, że siedział na ławce w towarzystwie dwóch innych osób. Sporządzoną przez policję notatkę przesłano do sanepidu, który następnie nałożył na niego karę administracyjną w wysokości 5 tys. zł za naruszanie zakazu zgromadzeń.

Mężczyzna próbował się odwoływać, ale państwowy wojewódzki inspektor sanitarny utrzymał decyzję. Z tego też powodu, postanowił on wnieść skargę. Całą sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny, który wskazał, że zgodnie z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie.

  • Ponadto, art. 57 Konstytucji RP wskazuje, że każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich, a ograniczenia w tym zakresie może określać ustawa.
  • Sąd stwierdził, że przekazana do sanepidu notatka nie mogła stanowić wyłącznej podstawy faktycznej wydania rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, tylko jeden z dowodów.
  • Tym samym naruszono art. 77 par. 1 uKpa, który nakazuje organowi w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. W świetle powyższego, WSA uchylił zaskarżoną i poprzedzającą ją decyzję oraz umorzył postępowanie administracyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Prof. Andrzej Matyja: maseczki powinny mieć ceny urzędowe

Prof. Andrzej Matyja: maseczki powinny mieć ceny urzędowe

Horban radzi bankrutującym przedsiębiorcom – weźcie się za produkcję maseczek

Horban radzi bankrutującym przedsiębiorcom – weźcie się za produkcję maseczek